СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

УЧИЛИЩНА

             ДОКУМЕНТАЦИЯ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО!!!

Със заповед на директора на СУ "Васил Левски" от 29.10.2020 г. (четвъртък)

учениците от VIII клас до XII клас преминават от присъствена форма на

обучение към обучение в електронна среда от разстояние, за времето до 11.11.2020 г.

включително, при спазване на утвърденото седмично разписание.

 

Със заповед на директора на СУ "Васил Левски" от 22.10.2020 г. (четвъртък)

учениците от VIIIа клас и XIIб клас преминават от присъствена форма на

обучение към обучение в електронна среда от разстояние, за времето до 04.11.2020 г.

включително, при спазване на утвърденото седмично разписание.

 


Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

Национална
            информационна
                                
кампания

"Живот без насилие

за всички деца в България"