СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

Училищна
документация

График класни
и контролни
II срок

 
 

 

 

 

ИСТОРИЯ

   НА БЪЛГАРИЯ

            В ЛИЧНОСТИ

 

 

ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ:

Заповед за запознаване на зрелостниците

със своите оценени изпитни работи

от 08.06. до 10.06.2021 г. (14:00 ч. до 17:00 ч.)

 

Уважаеми родители и ученици,

в изпълнение на заповед №РД-09-3472 от 27.11.2020 г. на министъра на МОН

и Решение на ПС №6 от 17.05.2021 г. на СУ „Васил Левски“ е изготвен график

за планираните дейности за учениците от 1 до 3 клас - 3 допълнителни седмици

(от 1 до 23 юни вкл.), а за учениците от 4 до 6 клас - 2 допълнителни седмици

(от 15 до 30 юни вкл.) за извънкласни дейности по интереси, участието в които

е по желание на родителите. За целта е необходимо всеки родител да подаде

заявление /по образец на класния ръководител в срок до 4.06.2021 г.

В случай на неподадено заявление в посочения срок се счита, че родителят

не желае детето му да посещава извънкласни дейности по интереси.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛ I - III КЛАС

ГРАФИК I - III КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛ IV - VI КЛАС

ГРАФИК IV - VI КЛАС

 

24 МАЙ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

 

И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ!

 

 

ВАЖНО!!!

Със заповед № 846/27.05.2021 г. на директора на СУ "Васил Левски"

от 31.05.2021 г. се възстановява присъственото обучение за учениците

от I до XI клас при спазване на утвърденото седмично разписание

за втория учебен срок на учебната 2020/2021 г.

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ в Средно училище „Васил Левски",

за учебната 2021/2022 година, както следва:

Брой на паралелките в I и V клас, съответно:

ПЪРВИ КЛАС: една паралелка;

ПЕТИ КЛАС: две паралелки.

Брой на местата в I и V клас, съответно:

ПЪРВИ КЛАС: 22 места;

ПЕТИ КЛАС: по 26 места, всичко 52 места.

Промяна в броя на паралелките в останалите класове не се планира.

Класове на целодневна организацияна учебния ден, както следва:

 I, II, III, IV, Vа, Vб, VIа, VIб, VIIб и VIIб клас.

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ в Средно училище „Васил Левски",

за учебната 2021/2022 година, както следва:

ПРОФЕСИЯ ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ

     Професия от професионално направление Приложна информатика

      с разширено изучаване на чужд език (английски);

     Специалност „Електронна търговия“;

     Една паралелка с 26 ученици.

 

ПРОФИЛ „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“

Дневна форма на обучение;

Една паралелка до 26 ученици;

Разширено изучаване на Английски език;

Първи профилиращ предмет - Информатика;

Втори профилиращ предмет - Информационни технологии;

Трети профилиращ предмет - Английски език;

Четвърти профилиращ предмет - Биология и здравно образование.

 

 

 

19 ФЕВРУАРИ - 148 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА

 

           Ръководството на Средно училище „Васил Левски“ поздравява всички ученици, родители, бивши и настоящи учители и служители с настъпването на коледните и новогодишни празници.

Скъпи ученици, желаем ви най-красивата и усмихната Коледа!

Бъдете все така лъчезарни и истински и нека Новата година ви донесе много здраве, щастие и сбъднати мечти!

Скъпи родители,

Бъдете все така всеотдайни, отговорни, ангажирани.

Желаем Ви здраве и една по-сигурна и по-успешна Нова година.

Уважаеми колеги,

На вас желаем повече търпение, мъдрост и сили, за да се справяте с предизвикателствата на днешното време.

Бъдете все така емоционални и целеустремени!

Надяваме се, всички НИЕ винаги да се подкрепяме и всичко, което правим да бъде с настроение, да ни прави по-силни и по-сплотени.

Весели празници!

 

 

Обучение за работа с Office 365 за учениците от прогимназиален етап

и за родителите на ученици от начален етап

 

 

 

 


 

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

Проект на МОН
BG05M2OP001-5.001-0001

“Равен достъп до училищно
образование
в условията
на кризи“

Заповед училищен екип