СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

ВАЖНО!

 

Отчет по изпълнение
на бюджета към
30.06.2019 г.

 

  Списък на
учебници

2019/2020 г.

НОВО !!!

Учебникът по
История и цивилизации

за  X клас е на издателство
"Рива" - Милко Палангурски
и колектив.

 

Профил на купувача

Посетете сайта

"Историяstrong

    на България

          в личности"

създаден от

 наши възпитаници

 

 

Линкове

Проект
BG05M2ОP001-2.011-0001

„Подкрепа за успех“

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

 

    
 

 

 

 

 
 

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН -ПРИЕМ VIII КЛАС

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП

НА КЛАСИРАНЕ: ПРОФИЛ

СОФТУЕРНИ И НАРДУЕРНИ НАУКИ - 4


ПРОФЕСИЯ

ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ - 5


 

ЗАПОВЕД УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ ЗА

ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ 2019/2020

 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ГРУПИТЕ

ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗАУСПЕХ":

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 9 КЛАС;

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 2 КЛАС;

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 7 КЛАС;

МАТЕМАТИКА 6 КЛАС;

МАТЕМАТИКА 8 КЛАС. 

 

 

НАГРАДА ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

НА БЪЛГАРИЯ ОТ УЧА.СЕ

 

 

УЧИЛИЩЕН

 

ПЛАН - ПРИЕМ

 

2019/2020 ГОДИНА

 

УТВЪРДЕН УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ 

КОМИСИЯ УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ I И V КЛАС

 

ПЪРВИ КЛАС с целодневна организация на учебния ден

- разширено изучаване на български език и литература

и математика, обучение по предприемачество по програмите

на Джуниър Ачийвмънт България - 1 (ЕДНА) ПАРАЛЕЛКА;

 

ПЕТИ КЛАС с целодневна организация на учебния ден,

задълбочена подготовка, съчетана с разширено изучаване

на учебни предмети по избор и възможност за допълнително

обучение  - 2 (ДВЕ) ПАРАЛЕЛКИ;


 

 

ДЪРЖАВЕН

 

ПЛАН - ПРИЕМ

 

2019/2020 ГОДИНА

 

ОСМИ КЛАС (след завършено основно образование)

 

· ПРОФИЛ СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

с разширено изучаване на чужд език (английски) - 26 ученици;

- качествена подготовка по общообразователните предмети

с профилиране по информатика, информационни технологии,

математика и английски език;

- ключови компетентности по програмиране, графичен и

web дизайн, компютърно моделиране и анимация  и

предпечатна подготовка;

- успешна реализация в престижни ВУЗ, всички сектори

на IT, медии и пълната палитра на творческите и приложните

дейности.

 

· ПРОФЕСИЯ ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ

от професионално направление Приложна информатика“

с разширено изучаване на чужд език (английски) - 26 ученици;

- професионални умения за използване на съвременни интернет

технологии и приложения, поддръжка на  електронни платформи

и web сайтове, отчетност и контрол, електронни магазини,

управление на информационни системи и др.;

- успешна реализация в престижни ВУЗ,  IT фирми, сферата

на търговските, банкови и електронни услуги, създаване

и управление на собствен онлайн бизнес.


УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ:

На учениците:

- безплатно ползване услугите на училищната облачна платформа

и ресурсите на OFFICE 365;

- изяви в групи за занимания по интереси;

На родителите за онлайн достъп до необходимата им информация.

 

 

 

ПАМЕТНА ВЕЧЕР

ПОСВЕТЕНА НА 146 ГОДИШНИНА

ОТ ГИБЕЛТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

 

 

ОБЛАСТЕН ФОРУМ

"ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ

В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ"

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

 
 

 

Актуално

 

Заповед № РД09-1708/29.08.2018 г.
за определяне на график
на учебното време през
учебната 2018/2019 г.

 
 

Заповед № РД09-1710/29.08.2018 г.
за определяне на дати и
график на дейностите за
организацията, провежда-
нето и оценяването на
държавни зрелостни изпити
през учебната 2018/2019 г.

 

Облатни ученичски
игри - Враца

Волейбол момичета
- I място

Лека атлетика момичета
- II място

Лека атлетика юноши
- II място

 


 

 

 

Календар

Ваканции

Ваканции:

есенна:

01.11.2018 г .- 04.11.2018 г.

Коледна:

23.12.2018 г. - 02.01.2019 г.

междусрочна за I - XII клас:

05.02.2019 г.

пролетна за I - XI клас:

31.03.2019 г. - 07.04.2019 г.

Неучебни дни: 

21.05.2019 г. - ДЗИ по БЕЛ

23.05.2019 г. - Втори ДЗИ

Дати за НВО в VII клас: 

17.06.2019 г. - НВО по БЕЛ

19.06.2019 г. - НВО по МАТ

21.05.2019 г. - НВО по чужд език
( по желание)

Начало на втория учебен срок на уч. 2018/2019 г.

06.02.2019 г. - за I - XII клас

Край на втория учебен срок на уч. 2018/2019 г.

15..05.2019 г. - за XII клас

31..05.2019 г. - за I - IV клас

14..06.2019 г. - за V - VI клас

28..06.2019 г. - за VII - XI клас